Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kaupunginvaltuuston 13.6.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpano

KAJDno-2022-183

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskushallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 13.6.2022 kokouksen päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 13.6.2022 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.
 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §