Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1352

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 25.5.2022

Sivistyslautakunta 25.5.2022

Vuolijoen aluelautakunta 30.5.2022

Konsernijaosto 3.6.2022

Työllisyysjaosto 8.6.2022

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 9.6.2022

Kainuun pelastuslautakunta 9.6.2022

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 15.6.2022

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite.

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 5 2022, oheisliite.

Hallinto-oikeuden päätös 677/2022 asiassa, jolla hallinto-oikeus on kumonnut lupajaoston päätösten kaupunginhallituksen tekemän valituksen johdosta, oheisliite. (KAJDno-2020-1342)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös H1302/2022 yleiskaavan hyväksymistä koskevassa valituslupa-asiassa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kajaanin Äkälänniemen osayleiskaavasta tehdyn valituslupahakemuksen. Kaava on tullut voimaan. Oheisliite (KAJDno-2017-1437).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §