Kaupunginhallitus, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Kaupungin tietoturvan sisäisen valvonnan seurantaraportti

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24