Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Jari Tolonen, Eila Aavakare ja Tiina Kyllönen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Kajateriassa.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

1) klo 14.05 - 14.25 Kokkosuon tuulivoimahanke; Markus Lammi ja Katja Tuukkanen, VSB Energy 

2) klo 14.25 - 15.15 Vesihuollon kehittämissuunnitelma; Jyri Rautiainen, Ramboll Oy

3) klo 15.15 - 15.50 Palveluliikenteen jatko, Tiina Rusanen 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §