Kaupunginhallitus, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Työllisyysjaosto 1.12.2021

Konsernijaosto 3.12.2021

Elinkeinojaosto 7.12.2021

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 14.12.2021

Sivistyslautakunta 15.12.2021

Ympäristötekninen lautakunta 15.12.2021

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 15.12.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös (dno 22248/2020) 9.12.2021, oheisliite (KAJDno-2018-130)

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 11 2021, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §