Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Tarkastuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-405

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut tarkastuslautakuntaan jäsenen, joka ei Kuntalain 75 §:n 3 kohdan mukaan ole vaalikelpoinen lautakuntaan, koska häneen läheisessä sukulaissuhteessa oleva henkilö on kaupunginhallituksen jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Hannu Suutarille, 

- nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen. 

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Ao. henkilöt. 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §