Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnoista

KAJDno-2021-231

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, taina.h.juntunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta on jättänyt 

 - arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja

 - esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään.

 Selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 31.5.2021 § 29 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista ja esityksistä kaupunginhallituksen selvitykset toimenpiteistä ja aikatauluista, mihin esitysten johdosta ryhdytään. Valtuuston päätöksen mukaan selvitysten tulee olla valmiina niin, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa lokakuun 2021 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen havainnoista liitteenä olevan selvityksen ja lähettää selvityksen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta 

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §