Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 243 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Tutustuminen Kajaanin Lyseoon klo 15.00 alkaen.

Päätös

Hyväksyi.

Iltakouluasiana klo 14.00 - 14.25 oli Löytösuon tuulivoimahanke, Ilmatar Energy Oy Jussi Mäkinen. 

Kaupunginjohtajan poissa ollessa esittelijänä toimi hallintojohtaja Tuija Aarnio. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §