Kaupunginhallitus, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Työllisyysjaosto 27.10.2021

Ympäristötekninen lautakunta 27.10.2021

Sivistyslautakunta 27.10.2021

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 28.10.2021

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 28.10.2021

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §