Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankepäätös:
§ 1 Kaavojen ja hankkeiden käsittely ja julkisuus asianhallinnassa - hankkeeseen osallistuminen, 03.05.2021

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 18 Osallistuminen Momentum -hankkeen toteuttamiseen, 03.05.2021
§ 19 Yrityspalveluseteli Rovella Invest Oy, 10.05.2021
Hankintapäätös:
§ 4 Maanrakennusurakka 5 2021 Närhinpolku, Peiponpolku, Käenpolku, urakoitsijan valinta, 05.05.2021
Muu päätös:
§ 2 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjausryhmän (TAYV) nimeäminen, 29.04.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 12 Ajoneuvon Citroen lähisiirtäminen Laajankankaankatu 4:n nurmialueelta kiinteistön vieraspaikalle, 10.05.2021
§ 13 Siirtopäätöksen 10.2.2021 § 7 kumoaminen ja siirron kohdentaminen ajoneuvoon VW Golf (ent. kilvet *********), 10.05.2021
§ 14 Ajoneuvon Volvo ********* siirtäminen Uitontien varrelta Heinisuon varastoalueelle, 10.05.2021

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 3 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 11.5. - 10.8.2021, 07.05.2021
§ 4 Keittiö-ravintola Foxin peruskorjauksen rahoitus, 10.05.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 25 Kajaanin Arvola koti ry:n kuntalisähakemus, 30.04.2021
§ 26 Kajaanin Seudun Invalidit ry:n kuntalisähakemus, 30.04.2021
§ 27 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 30.04.2021
§ 28 Rkl Kuljetus Oy:n kuntalisähakemus, 30.04.2021
§ 29 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 07.05.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltiijapäätöksiin. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §