Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Valtuustoaloite: Lumenvarastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi

KAJDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen esittämä ja valtuutettu Ela Aavakareen allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Lumen varastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi.

"Varastointi on ollut ilmaista, varastointiajat venyvät vieden pysäköintipaikkoja inva-pysäköintipaikat mukaan lukien, kaupungilta jää myös saamatta pysäköintimaksut.

Esitetään, että lumen varastointiaika on max. 2 vrk jossa ajassa ne on ajettava pois. 2 vrk:n jälkeen varastointi muuttuu maksulliseksi. Varastointimaksun määrittää tekninen puoli."


 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Väliaikaiseen varastointiin tarvittava alue tulee merkitä karttaan ja hakemuksen yhteydessä tulee arvioida tarve vuorokausina talvikauden aikana. Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta. Katupäällikkö käsittelee hakemuksen. 

Hakemuksen käsittelystä peritään maksurakennetaulukon mukainen käsittelymaksu 40 € / ilmoitus. 

Väliaikaisessa varastoinnissa maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden osalta. Tämän jälkeen lumen väliaikaisesta varastoinnista peritään maksu, jonka suuruus kahden vuorokauden jälkeen on ensimmäiseltä vuorokaudelta 5 € / m2, toiselta vuorokaudelta 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta 15 € / m2. Lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat lumikasat ajetaan pois kaupungin toimesta ja kustannukset peritään kaksinkertaisena lumen läjittäjältä.

Väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:

- kunnallistekniikka ja liikunta tulosalue perustaa lupaprosessin lumen väliaikaiseen varastointiin liittyen Kajaanin kaupungin sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään ja huolehtii asiointipalvelun ylläpidosta

- lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta

- maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden ajalta

- kolmannen vuorokauden maksu on 5 € / m2, neljännen vuorokauden maksu on 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta maksu on 15 € / m2

- lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti

- Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta

- väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan päätöksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §