Kaupunginhallitus, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Vesa Kaikkonen, Markku Oikarinen, Miikka Kortelainen, Jussi Heikkinen, Joni Partanen, Tarja Lempea ja Tuija Aarnio olivat läsnä kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat: 

1. klo 14.05 - 15.00. Nuorisopalvelujen toimintojen selvitys, Nea Okkonen ja Aune Kariluoto

2. klo 15.00. -  15.30 Teatteri-projektin tilannekatsaus, Markku Haverinen ja Henri Summanen. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §