Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 17 Sisäisen tarkastuksen palvelut 2020-2025 liittyminen Hansel Oy:n sopimukseen, 28.06.2021
§ 18 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin tilausliikenne 13.8.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 09.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Määräaikaisen työllisyysohjaajan valintapäätös, 28.06.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 8 Kirjastoavustajan nimikkeen muuttaminen vastaavaksi kirjastonhoitajaksi, 02.07.2021

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Tuntiveloitusperusteiset purkutyöt 2021-2023 ja optiot 2, 03.07.2021
§ 13 Liittyminen Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021-2023 (2025) koskevaan Hansel Oy:n kilpailutukseen, 06.07.2021
§ 14 Keskuskentän energiaratkaisut, innovaatiokumppanuus, 02.08.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 3 Käännöspalvelut II optio, 30.06.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 16 Ajoneuvon Peugeot siirtäminen Ilmarintieltä Heinisuon varastoalueelle, 23.06.2021
Muu päätös:
§ 3 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 23.06.2021

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 5 Kuntarahoituksen lainan maksaminen, 09.07.2021
§ 6 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 10.8. - 10.11.2021, 09.08.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 45 Kajaanin Pihapuun kuntalisähakemus, 01.07.2021
§ 46 Kainuun Nuotta ry:n kuntalisähakemus, 02.07.2021
§ 47 Kajaanin Helluntaiseurakunta yhdistys ry:n kuntalisähakemus, 05.07.2021
§ 48 Lomakoti Koivuranta ry:n kuntalisähakemus, 09.07.2021
§ 49 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 13.07.2021
§ 50 Kainuun Nuotta ry:n kuntalisähakemus, 19.07.2021
§ 51 Etnika Kainuu ry:n kuntalisähakemus, 19.07.2021
§ 52 Kajaanin Haka ry:n kuntalisähakemus, 23.07.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §