Kaupunginhallitus, kokous 17.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Helena Ohtonen, Auli Halonen, Tero Paukkeri, Aki Räisänen, Eila Aavakare, Tiina Kyllönen ja Päivi Rissanen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.

Kokouksen aikana klo 15.00 - 16.10 oli iltakouluasia Loiste Oy:n ajankohtaiset asiat; tj Reino Huusko, hallituksen pj Arto Okkonen ja hallituksen jäsen Raili Myllylä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §