Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Tarkastuslautakunnan jäsenen muutos toimikaudelle 2021 - 2025

KAJDno-2021-405

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsen Vilho Husu on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava:

varsinainen jäsen varajäsen
Pj. Teemu Niva Kimmo Härkönen
Vpj. Eveliina Kinnunen Tuija Pöllänen
Vilho Husu Antero Kyllönen
Paavo Enroth Toivo Sistonen
Leena Törrö Aila Tartia-Jalonen

Kaupungin hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja, muut varsinaiset jäsenet voivat olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. kunnanhallituksen jäsen;

2. pormestari ja apulaispormestari;

3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por­mes­ta­rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 mo­men­tis­sa tarkoitettu läheinen;

4. henkilö, joka on kunnan tai  kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää­ti­öön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; 

5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. 

Vaalin toimittamisen osalta tulee huomioon otettavaksi kuntalain 105 § ja tasa-arvolain 4a §.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsen Vilho Husulle ja

- valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §