Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Auli Halonen, Päivi Fonselius ja Joni Partanen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat kokoushuone Brahessa.

Kokouksen esittelijänä toimi hallintojohtaja Tuija Aarnio.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §