Kaupunginhallitus, kokous 16.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1352

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 16.6.2022

Sivistyslautakunta 22.6.2022

Ympäristötekninen lautakunta 22.6.2022

Vuolijoen aluelautakunta 28.6.2022

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 6-7 2022, oheisliite

Kajaanin kaupungin lausunto työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön, oheisliite. KAJDno-2022-767

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §