Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 5 Kajaanin palveluliikenne_OPTIO II, 28.05.2020

Henkilöstösihteeri
Avustuspäätös:
§ 7 Kajaanin Haka ry:n kuntalisähakemus, 05.06.2020

Kaupunginjohtaja
§ 13 Yrityspalveluseteli Kajaanin Golf Oy, 26.05.2020
§ 14 Yrityspalveluseteli T.Kostet OY, 27.05.2020
§ 15 Yrityspalveluseteli Sillä Chic, 28.05.2020
§ 16 Yrityspalveluseteli Suomen Olo-Ravintolat Oy, 29.05.2020
§ 17 Yrityspalveluseteli CSE Simulation, 05.06.2020
§ 18 Yrityspalveluseteli Työnohjauspalvelu Helmi, 05.06.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 4 Laboratorionäytteiden analyysipalvelut 2020-2024, 05.06.2020
Talouspäätös:
§ 1 Nordean koronvaihtosopimuksen muokkaaminen, 28.05.2020

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 10 Ajoneuvon Volkswagen ( *********) siirtäminen Heinisuon varastoalueelle, 29.05.2020
§ 11 Poltetun romuajoneuvon siirtäminen Kuulatien läheisyydestä jätehuoltoon, 29.05.2020
§ 12 Ajoneuvon Volvo siirtäminen Tokmannin pihasta Heinisuon varastoalueelle, 09.06.2020
§ 13 Ajoneuvon Ford Mondeo siirtäminen Tokmannin pihasta Heinisuon varastoalueelle, 09.06.2020
Muu päätös:
§ 3 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 05.06.2020

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 7 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 29.5.-31.8.2020, 27.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §