Kaupunginhallitus, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin kaupungintreatteri -liikelaitoksen johtokunta 22.5.2020

Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta 27.5.2020

Sivistyslautakunta 27.5.2020

Vuolijoen aluelautakunta 28.5.2020

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 28.5.2020

Elinkeinojaosto 4.6.2020

Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta 11.6.2020

Työllisyysjaosto 12.6.2020

 

Tiedoksi merkittävät:

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 5 2020, oheisliite

Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyö, oheisliite
Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin sisältyviin päätöksiin käytetä otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §