Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite Veneiden vesille laskuluiska entisen Huvipuiston alueelle

KAJDno-2017-384

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016, § 76:

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin sosialidemokraatit ry valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Kajaanin kaupunki on järjestänyt veneiden vesille laskemista varten luiskapaikkoja mm. Kauppatorin rantaan ja Petäisenniskaan. Kauppatorin rannassa tai edes kohtuullisella etäisyydellä ei ole pysäköintitilaa venetrailereille ja niiden vetoautoille. Lisäksi tämän luiskan käyttäjät ovat kertoneet, että pienemmille autoille vetoluiska on liian jyrkkä.

Petäisenniskan venesatama on lukittujen porttien takana, joten siellä sijaitseva vetoluiska ei sovellu tilapäiskävijän veneen Kajaaninjokeen laskupaikaksi.

Entisen Huvipuiston alue sopisi mainiosti ns. ylävesille suuntaavien pienveneiden vesille laskupaikaksi. Alue rajoittuu Kajaaninjokeen ja siinä on runsaasti tyhjää tilaa venetrailereiden tilapäispysäköintialueeksi. Koska muita rakennelmia ei tarvita, kuin veneluiskan rakentaminen, tulevaisuudessa alueen mahdollinen muuhun käyttöön ottaminen on yhtä vaivatointa kuin nytkin.

Edellä kerrottuun viitaten, me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunki rakentaa Kajaaninjokeen pienveneiden vesille laskuluiskan entisen Huvipuiston alueen rantaan."

Kainuun Prikaati on rakentanut Petäisenniskaan omia koulutustarpeitaan varten kaksi sorapintaista veneiden laskuliuskaa. Kainuun Prikaatin kanssa allekirjoitetun alueiden käyttösopimuksen mukaan kajaanilaisilla on oikeus käyttää näitä laskuluiskia silloin, kun Kainuun Prikaati ei niitä itse tarvitse.   

Sorapintaisen laskuliuskan käyttäminen pienveneiden vesille laskemiseen on hankalaa. Tähän tarkoitukseen käytettävän laskuliuskan tulee olla betonipäällysteinen. Kainuun Prikaatin kanssa alkuvuodesta käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että kaupunki voi päällystää eteläisimmän laskuliuskan betonielementillä ja rakentaa tarvittaessa paremman pääsytien liuskalle. Laskuluiskan käyttöoikeutta ei muuteta aiemmin sovitusta.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Timo Soininen, p. 044 7100 263 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Soininen, Tekninen johtaja, timo.soininen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että liitekarttaan merkityn veneiden laskuluiskan kunnostamiseen pienveneiden laskuluiskaksi varataan investointimääräraha vuoden 2018 talousarvioon. Mikäli määräraha on valtuuston hyväksymässä vuoden 2018 talousarviossa, laskuluiska kunnostetaan pienveneiden laskuun sopivaksi kesällä 2018.

Tämä päätös saatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee ympäristöteknisen päätöksen tiedoksi ja vie sen edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §