Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pankkitilien käyttövaltuudet

KAJDno-2017-664

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja Eeva Suomalainen on aloittanut tehtävässään 1.4.2017. Pankkitilien käyttöoikeus on aiemmin ollut talousjohtajalla tai hallintojohtajalla yhdessä taloussihteerin, laskentasihteerin tai hallintosuunnittelijan kanssa.

Kaupunginhallituksen on päätettävä kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksien päivittämisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin kaikkien pankkitilien käyttöoikeus myönnetään seuraaville henkilöille 1.4.2017 alkaen:

allekirjoitusoikeus: talousjohtaja Eeva Suomalainen tai hallintojohtaja Tuija Aarnio

yhdessä taloussihteeri Erja Niittyviidan tai laskentasihteeri Mirja Oreniuksen tai hallintosuunnittelija Taina Juntusen kanssa.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §