Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli kaupunginhallituksen iltakoulu klo 14.10 - 14.40, aiheena Elokuvakeskus Oy:n vuokrasopimustilanne. Paikalla oli toimitusjohtaja Timo Soininen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §