Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainaehtojen muutos

KAJDno-2017-780

Valmistelija

  • Eeva Suomalainen, Talousjohtaja, eeva.suomalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on päättänyt 12.12.2016 § 70 myöntää Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n viiden miljoonan euron lainalle. Lainalla on 10 vuoden kiinteä korko ja laina-aika on 20 vuotta. Korkoindikaatio 26.10.2016: 1,030 % sisältäen marginaalin. Kaupunki perii vuosittain 0,5 %:n takausprovision, joka lasketaan kulloinkin jäljellä olevalle pääomalle.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 30.3.2017 § 4, että Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettavan lainan korko muutetaan viiden vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %. Kuntarahoitus Oyj edellyttää, että viitekoron muuttamiseen on pyydettävä Kajaanin kaupungin hyväksyntä.

Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n lainan viitekoron muuttaminen on perusteltua, koska sillä saavutetaan kustannusetua verrattuna alkuperäiseen päätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n viiden miljoonan euron lainan (myöntäjä: Kuntarahoitus Oyj) takauspäätöksen muutoksen siten, että lainan viitekorko muutetaan viiden vuoden varainhankintakustannuskoroksi, marginaalin ollessa ensimmäiset 10 vuotta 0,70 % ja siitä eteenpäin 0,85 %.

Päätös

Hyväksyi.

Jari Tolonen ja Timo Kananen poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Teknologiakeskus Oy:n hallituksen jäseninä.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §