Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Henkilöstön työnohjaustukirahojen myöntäminen 2021 henkilöstöpalveluihin ja työsuojeluun, 05.03.2021
Hankintapäätös:
§ 5 Kajaanin kaupungin liittyminen Vertikal Oy:n asiakkaaksi, 02.03.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 10 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten hankinta; 26.2.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 25.02.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 5 Työyhteisöjen innovaatiotoiminnan tuki 2021, 04.03.2021
§ 6 Henkilöstön työnohjaustukirahojen myöntäminen 2021, 05.03.2021

Kaupunginjohtaja
§ 4 Yrityspalveluseteli Kelloliike P Kainulainen Oy, 24.02.2021
§ 5 Yrityspalveluseteli Vumos Oy, 01.03.2021
§ 6 Yrityspalveluseteli FTRent Oy, 08.03.2021
§ 7 Yrityspalveluseteli Kajaanin Jalkaterapia Ky, 08.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Henkilöstön siirto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisiin tehtäviin, 24.02.2021

Kehitysjohtaja
§ 1 Yritysneuvojan valintapäätös, 01.03.2021
§ 2 Määräaikaisen työllisyysohjaajan valintapäätös, 05.03.2021

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
§ 2 Määräaikaisen sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, 08.03.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 10 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 01.03.2021
§ 11 Lehtikankaan asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 03.03.2021
§ 12 Kainuun Nuotta ry:n kuntalisähakemus, 05.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan eikä siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §