Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakoulu klo 15.30 – 16.00 ”Kainuun Soten palvelutarjonta Kajaanissa ” / Olli-Pekka Koukkari

Päätös

Hyväksyi.

Vesa Kaikkonen, Helena Ohtonen, Teuvo Hatva, Toivo Sistonen, Jari Tolonen, Tuija Aarnio, Jussi Heikkinen ja Joni Partanen olivat paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.00 - 15.30 esiteltiin talousjohtajan viranhakijoiden soveltuvuusarvioinnin tulokset. 

Kokouksen aikana klo 15.30 - 16.00 oli iltakouluasia Kainuun Soten palvelutarjonta, Olli-Pekka Koukkari.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §