Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 24.2.2021

Sivistyslautakunta 24.2.2021

Ympäristötekninen lautakunta 24.2.2021

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 25.2.2021

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 25.2.2021

Vuolijoen aluelautakunta 25.2.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 2 2021, oheisliite

Oheisliite Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2020 

Oheisliite Vammaisneuvoston toimintakertomus pöytäkirjaote 9.3.2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §