Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Konsulttipalvelun osto, 28.01.2021
§ 4 Autodesk-lisenssien hankinta, 28.01.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 6 DPS 2020- 2024 Koulukalusteiden hankinta; 20.1.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 20.01.2021
§ 7 DPS 2020- 2024 Päiväkotikalusteiden hankinta; 20.1.2021 mennessä hyväksytyt yritykset, 20.01.2021
§ 8 DPS 2020- 2024 Koulukalusteiden hankinta; 2.2.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 02.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Palvelussuhdeasiantuntijan valintapäätös, 25.01.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Koulutusapurahahakemus_lehtori KAO, 21.01.2021
§ 3 Koulutusapurahahakemus_luokanopettaja, 09.02.2021
§ 27 Kajaanin kaupungin tuki pääsopijajärjestöjen paikalliseen edunvalvontatoimintaan, 09.12.2020

Kaupunginjohtaja
§ 1 Kajaanin Oikeutta Eläkeläiset ry:n avustushakemus, 01.02.2021
§ 2 Osallistuminen Loimilähtöön Kainuun Ravilauantaina 5.6.2021, 01.02.2021
§ 3 Talvisodan päättymispäivän Kajaanin muistotilaisuuden 13.3.2021 tukeminen, 02.02.2021

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 4 Ajoneuvon Ford Focus (kilvetön) siirtäminen Makkolankatu 18:n kohdalta, 22.01.2021
§ 5 Ajoneuvon Audi kilvetön siirtäminen Lehtikankaantien varrelta Heinisuon varastoalueelle, 04.02.2021
§ 6 Ajoneuvon Audi kilvetön siirtäminen Lehtikankaantien varrelta Heinisuon varastoalueelle, 09.02.2021
§ 7 Ajoneuvon Volkswagen *********siirtäminen Soidinkatu 1:n piha-alueelta Heinisuon varastoalueelle, 10.02.2021

Talousjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kasvomaskien hankkiminen vähävaraisille jaettavaksi, 05.02.2021
Talouspäätös:
§ 2 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 12.2. - 11.5.2021, 10.02.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 2 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 28.01.2021
§ 3 Juntulan Luomutilan kuntalisähakemus, 01.02.2021
§ 4 Spartak Kajaani ry:n kuntalisähakemus, 08.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §