Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Talousjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2017-1451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja xxxxxxxxxxxxjää eläkkeelle 1.2.2021. Talousjohtajan virka oli avoinna syksyllä 2020, mutta kaupunginhallitus päätti keskeyttää virantäyttöprosessin marraskuussa 2020. Viransijaiseksi ja avoimen viran hoitajaksi määrättiin controller xxxxxxxxxxxxx.

Talousjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus julistaa talousjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva tutkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Talousjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Vs. talousjohtaja Joni Partanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Valmistelija

 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtajan virka on ollut haettavana 19.1. - 11.2.2021 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu KuntaRekryssä, Mol.fi:ssä, kaupungin ilmoitustaululla ja sosiaalisen median sivustoilla, Oikotie.fi:ssä, Monsteri.fi.ssä, LinkedIn:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Mercuri Urval.fi:ssä. 

Hakuaikaan mennessä virkaan tuli 21 hakemusta. Hakemuksensa jättivät 

 • Savola Tiina, KTM, DI, talousasiantuntija, Oulu
 • Tiainen Juha, KTM, Executive Relations Manager, Oulu
 • Äkäslompolo Anu, tradenomi YAMK, taloussuunnittelija, Vaasa
 • Singh Ramandeer, Chartered Accountant, Bachelors of commerce (Delhi University), Site Accountant, Vantaa
 •  Heikkinen Tomi, tradenomi YAMK, projektityöntekijä, Kajaani
 • Törhönen-Sirviö Piia, OTT, HTM, yritysneuvoja, Kuopio
 • Oksanen Pia, KTM, KM, talouspäällikkö, Helsinki
 • Vauhkonen Päivi, KTL, ekonomi, kunnanjohtaja (Pelkosenniemi), Salo
 • Pyykkönen Heidi, HTM, rahoitustarkastaja, Vuokatti
 • Haikola Jaakko, KTM, Corporate Finance Manager, Kempele
 • Partanen Joni, tradenomi YAMK, vs. talousjohtaja, controller, Kajaani
 • Karaus Janne, KTM, konsultti, Espoo
 • Niskanen Ari, sosionomi YAMK,  hallintojohtaja, Muhos 
 • Tähkiö Johanna, ekonomi, KTM, hallintojohtaja, Lieksa
 • Karhapää Vesa, KTM, sijoitusasiamies, Kontiolahti
 • Nieminen Mikko, KTM, Executive Advisor, Tuusula  
 • Maaninka Rauno, KTM, OTM, vs. talous- ja hallintojohtaja, Oulu
 • Lempeä Tarja, KTM, talous- ja hallintojohtaja, Sodankylä
 • Mentilä Matti, tradenomi YAMK, yrittäjä, Paltamo
 • Miklashevsky Vladimir, KTM, strategi, konsultti, Helsinki
 • Ikonen Antti, KTM, vs. talouspäällikkö, Oulu

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valitsee talousjohtajan viranhakijoista kaupunginhallituksen haastatteluun kutsuttavat hakijat.

Haastattelussa käytetään apuna henkilöstöarvioinnin ammattilaista. Mahdollisesti suoritettaviin soveltuvuusarviointeihin valittavat hakijat päätetään haastattelujen perusteella.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi haastatteluihin Tarja Lempeän, Ari Niskasen, Joni Partasen, Heidi Pyykkösen, Johanna Tähkiön ja Päivi Vauhkosen.   

Va. talousjohtaja Joni Partanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §