Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva, Vesa Kaikkonen, Päivi Fonselius, Toivo SIstonen, Miikka Kortelainen, Jari Tolonen, Jussi Heikkinen ja Tuija Aarnio olivat paikalla kokoushuone Brahessa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 15.10 oli iltakouluasia Kainuun Soten talous- ja toimintakatsaus; Maire Ahopelto, Eija Immonen, Olli-Pekka Koukkari, Paavo Oikarinen ja Raili Myllylä. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §