Kaupunginhallitus, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1537

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 20.1.2021

Sivistyslautakunta 27.1.2021

Ympäristöteknisen lautakunta 27.1.2021

Elinkeinojaosto 29.1.2021

Kainuun pelastuslautakunta 4.2.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 1 2021, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §