Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 22 Kainuun kirjastojen kuljetuspalvelut 2022 - 2024 + (1), 28.10.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 18 DPS 2020- 2023 Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten hankinta; 11.6.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 29.10.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 25 Koulutusapurahahakemus_kuraattori, 04.11.2021
§ 26 Koulutusapurahahakemus_laaja-alainen erityisopettaja, 04.11.2021
§ 27 Kajaanin kaupungin tuki pääsopijajärjestöjen paikalliseen edunvalvontatoimintaan, 08.11.2021
§ 28 Koulutusapurahahakemus_tietohallinnon kehittämispäällikkö, 08.11.2021
§ 29 Koulutusapurahahakemus_henkilöstösuunnittelija, 08.11.2021

Johtaja, kansainväliset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Hankekoordinaattori TOPPA-hankkeeseen, 28.10.2021

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 23 Yrityspalveluseteli Värisisustajat oy, 28.10.2021

Työllisyyspäälikkö
§ 76 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 01.11.2021
§ 77 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 03.11.2021
§ 78 Etnika Kainuu ry:n kuntalisähakemus, 04.11.2021
§ 79 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 04.11.2021
§ 80 Lehtikankaan Asukasyhdistys ry:n kuntalisähakemus, 09.11.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi, eikä siirrä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §