Kaupunginhallitus, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Sivistyslautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan varajäsen Katja Salminen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois muuttamisen takia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsen Katja Salmiselle

- nimeää jäsen Noora Kyllöselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §