Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusopimuksen ja -verkon käsittely kunnissa, vierailijat Kainuun sote: Maire Ahopelto, Kristiina Kananen, Paavo Oikarinen ja Raili Myllylä.

Päätös

Hyväksyi.

Hannu Juntunen, Johanna Rantala, Päivi Fonselius, Markku Oikarinen, Eila Aavakare, Helena Ohtonen, Tero Paukkeri ja Silja Keränen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä; muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.

Iltakouluasiana klo 14.10. - 15.15 Kainuun Soten palvelusopimus ja palveluverkko; Maire Ahopelto, Eija Tolonen, Paavo Oikarinen, Raili Myllylä ja Anu Huttunen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §