Kaupunginhallitus, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2019-1404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 26.8.2020

Sivistyslautakunta 26.8.2020

Ympäristötekninen lautakunta 26.8.2020

Kainuun pelastuslautakunta  27.8.2020

Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta 28.8.2020

Vuolijoen aluelautakunta 3.9.2020

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat, ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu, oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 7–8 2020, oheisliite

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §