Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 8 Kajaanin kaupungintalon valtuustosalin AV-suunnitelma, 03.03.2023

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 9 Koulutusapurahahakemus_joukkoliikenneinsinööri, 23.02.2023
§ 10 Koulutusapurahahakemus_luonnonvara-alan opettaja, 03.03.2023
§ 11 Koulutusapurahahakemus_markkinointisuunnittelija, 03.03.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_varhaiskasvatuksen erityisopettaja, 23.02.2023
§ 4 Virkanimikkeen muutos Kaukametsän opistossa 1.8.2023 alkaen, 02.03.2023

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 5 Kioskipaikkojen vuokraaminen kausille 2023-2024, 02.03.2023
§ 6 Pölynsidonta-aineet vuosille 2023-2025 optio +2, 02.03.2023

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 7 Suomen Pystykorvajärjestön talvipäivien tukeminen, 01.03.2023
§ 8 Yrityspalveluseteli TevCode Oy, 02.03.2023
§ 9 Yrityspalveluseteli Massiwe Oy, 06.03.2023
Hankintapäätös:
§ 3 Vanamon päiväkodin peruskorjaus rakennusurakka, 01.03.2023
§ 4 Vanamon päiväkodin peruskorjaus LVI-urakka, 01.03.2023
§ 5 Vanamon päiväkodin peruskorjaus sähköurakka, 01.03.2023
§ 6 Vanamon päiväkodin peruskorjaus rakennusautomaatiourakka, 01.03.2023
§ 7 ITSEOIKAISUPÄÄTÖS Vanamon päiväkodin peruskorjaus rakennusautomaatiourakka (menettelyn korjaus), 01.03.2023
§ 8 Päällystysurakka 2023-2024, urakoitsijan valinta, 03.03.2023

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 4 Ajoneuvon Mitsubishi siirtäminen Rastitien varrelta Heinisuon varastoalueelle, 27.02.2023

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 3 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 28.2. - 31.5.2023, 27.02.2023

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 9 Kajaanin Venäjä-Seura ry:n kuntalisähakemus, 23.02.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei siirrä viranhaltijapäätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.