Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.35 oli iltakouluasia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talous ja hinnoittelu 2023, johtaja Juha Nurminen.