Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohje

KAJDno-2019-141

Valmistelija

  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 9.12.2019 § 63 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt toimielimille, liikelaitoksille ja konserniyhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata valtuuston päätösten toimeenpanosta ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen antamisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 § 62 myös Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2020–2022.

Liitteen mukaisessa talosuarvion 2020 täytäänpano-ohjeessa annetaan keskeiset ohjeet talousarvion 2020 täytäntöönpanoon ja talouden sopeuttamissuunnitelman toteuttamiseen ja seurantaan.

Lisätietoja antaa controller Joni Partanen, 044 4214 300 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §