Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 14 Henkilökorttitulostimen hankinta, 19.12.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Keskushallinnon tiimijako, esimiehet ja sijaisuudet 1.1.2020 alkaen, 18.12.2019

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 28 Kajaanin kaupungin tuki pääsopijajärjestöjen paikalliseen edunvalvontatoimintaan, 20.12.2019

Kaupunginjohtaja
§ 45 Osallistuminen BigFriday -tapahtumaan v. 2020, 16.12.2019
Hankintapäätös:
§ 21 Kiinteistöpäivystys_OPTIO I, 13.12.2019
§ 22 Kajaanin paikallis- ja seutuliikenteen liikennöinti bruttomallilla_OPTIO I, 18.12.2019

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 11 Kassavarojen lyhytaikainen tallettaminen ja sijoittaminen, 19.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §