Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunginjohtajan palkan tarkistaminen

KAJDno-2020-19

Valmistelija

  • Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginjohtajan kanssa vuotuisen kehityskeskustelun joulukuussa 2019. Johtajasopimukseen kirjatut kaupunginjohtajan työlle asetetut tavoitteet on vuoden aikana saavutettu. Kaupunginjohtajan kokonaispalkka on tällä hetkellä 9.725,44 eur/kk. Kaupunginjohtajan palkkaa esitetään nostettavaksi 1.1.2020 lukien niin, että kokonaispalkka on 10.000 eur/kk.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Kaupunginjohtajan palkkaa korotetaan niin, että kokonaispalkka on 1.1.2020 lukien 10.000 eur/kk.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

 

Tiedoksi

Jari Tolonen

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §