Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1404

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokouspöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 18.12.2019

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 19.12.2019

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 19.12.2019

Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri -liikelaitoksen johtokunta 27.12.2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat ja muut asiakirjat tiedoksi ja päättää, ettei pöytäkirjoihin sisältyviä päätöksiä siirretä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §