Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuodelle 2020

KAJDno-2019-361

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo lakkaa vuoden 2019 lopussa.  

Pelastuslaitoksella on meneillään työtuomioistuimessa korvausvaatimus varallaolosta. Tämän hetkisten tietojen mukaan arvio käsittelyn kestosta on,​ että asian ratkaisu venyy ensivuoden kevääseen.
Kainuun kunnat ovat omissa päätöksissään edellyttäneet Kainuun soten ensihoidon ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön selvittämistä.
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamistoimet ovat vielä osaltaan kesken ja kaikkia vaikutuksia  ja toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Pelastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa, että pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen vain yhdeksi vuodeksi,​ jolloin edellä mainittujen asioiden vaikutukset pelastuslaitoksen palveluihin on tiedossa. 

Pelastuslaitos on tehnyt riskianalyysin päivityksen ja laatinut palvelutasopäätöksen vuodelle 2020. Riskianalyysin päivitys ja palvelutasopäätös käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy palvelutasopäätös esityksen vuodelle 2020 ja lähettää sen edelleen kuntiin lausuttavaksi.

Päätös

Lautakunta päätti pelastusjohtajan uuden esityksen pohjalta, että palvelutasopäätös esitys jätetään pöydälle muuttuneen tilanteen johdosta.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo lakkaa vuoden 2019 lopussa.  

Pelastuslaitoksella on meneillään työtuomioistuimessa korvausvaatimus varallaolosta. Tämän hetkisten tietojen mukaan arvio käsittelyn kestosta on,​ että asian ratkaisu venyy ensivuoden kevääseen.
Kainuun kunnat ovat omissa päätöksissään edellyttäneet Kainuun soten ensihoidon ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön selvittämistä.
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamistoimet ovat vielä osaltaan kesken ja kaikkia vaikutuksia  ja toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Pelastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa jättää palvelutasopäätöksen päydälle pelastusjohtajan uuden esityksen mukaisesti. 

Pelastuslaitos on tehnyt riskianalyysin päivityksen, jonka lautakunta käsitteli ja hyväksyi edellisessä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisen vuodella. Ja lähettää sen kuntiin kuultavaksi. Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2025 tuodaan pelastuslautakunnan käsittelyyn vuonna 2020. jolloin tarvittavat muutokset palvelutasoon tehdään.

Päätös

 

Pelastuslautakunta hyväksyy nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisen vuodella ja lähettää sen kuntiin kuultavaksi. Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2025 tuodaan pelastuslautakunnan käsittelyyn vuonna 2020, jolloin tarvittavat muutokset palvelutasoon tehdään.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sisäministeriö on lähettänyt pelastuslaitoksille ohjeen voimassa olevien palvelutasopäätösten jatkamisesta ja uusien valmistelusta. Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi ja parhaillaan valmistellaan hallituksen esitystä pelastustoimen järjestämiseksi. Tämän lisäksi valmistellaan mm. maakuntien rahoitusperiaatteita, jossa pelastustoimen rahoituksen määrä perustuisi lähtökohtaisesti uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden kuntien tilinpäätösten mukaiseen tasoon lisättynä lakisääteisen palvelutason edellyttämillä tarkistuksilla. Pelastustoimen palvelutasoon liittyen on vuonna 2018 päivitetty kansallinen riskiarvio. Tämän lisäksi pelastuslaitosten johdolla valmisteltiin ensimmäistä kertaa alueelliset riskiarviot niin ikään vuonna 2018. Tämän lisäksi pelastustoimen ns. riskiruutuaineisto on päivitetty vuonna 2019. Sisäministeriö katsoo pelastuslain 23 §:n perusteella ja valmisteilla olevan pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta, että alueen pelastustoimen palvelutasopäätökset tulee olla ajan tasalla vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2019 aikana umpeutumassa olevia palvelutasopäätöksiä voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös on valmisteltu, kuitenkin enintään vuoden 2020 loppuun saakka. Jos palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan, on siitä pelastuslain 29 §:n mukaisesti kuultava kuntia.

Kainuun pelastuslautakunta esittää, että vuoden 2019 loppuun voimassa olleen palvelutasopäätöksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2020 syksyyn mennessä valmistellaan uusi palvelutasopäätös, jonka valmistelussa voidaan ottaa huomioon tulossa oleva työtuomioistuimen ratkaisu varallaolokorvauskiistassa, Kainuun Soten ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyöselvityksen tuottama tulos sekä talouden sopeuttamisohjelman asettamat vaatimukset toiminnalle. Pelastuslaitos pyytää kuntien kannanottoa palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää pyydettynä kannanottonaan, että vuoden 2019 loppuun voimassa olleen palvelutasopäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa vuoden 2020 loppuun. Uusi palvelutasopäätös on valmisteltava niin, että se on kuntien valtuustojen päätettävissä viimeistään marraskuussa 2020.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Pelastuslautakunta

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §