Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Kuntalaisaloite: Joukkoliikenteen kehittäminen Kajaanissa ja seutukunnissa

KAJDno-2022-157

Valmistelija

  • Tiina Rusanen, Joukkoliikenneinsinööri, tiina.rusanen@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungille on tehty seuraavan sisältöinen kuntalaisaloite:

"Ehdotan seuraavia, konkreettisia parannuksia joukkoliikenteen asiakaskokemukseen:

1. Pysäkeillä on nimet, mutta jokaisessa pysäkissä pitäisi olla se kirjoitettuna. Se helpottaa myös aluetta tuntemattomia suunnistamaan haluamaansa paikkaan. Oma pysäkkini saisi kyltin ”Mäkipelto P”.

2. Jokaisessa pysäkissä pitäisi olla merkintä, mihin maksuvyöhykkeenseen se kuuluu: A, B, C jne. Tällä hetkellä on mahdotonta tietää, mitä vyöhykkeitä minun tulee ostaa, jos lähden liikkeelle kyseiseltä pysäkiltä.

3. Netissä tulisi olla saatavana tarkka vyöhykekartta. Nyt sieltä löytyy vain epämääräinen ”rinkulapiirros”, josta ei mitenkään voi päätellä, mihin vyöhykkeeseen joku tietty pysäkki kuuluu.

4. Waltti-mobiilipalveluun tulisi saada ominaisuus, että se kertoisi millä vyöhykkeellä itse olet. Kun olet katsonut reittikartasta lähtö- ja määräpään pysäkit, applikaation tulisi kertoa, minkä vyöhykkeen lippu sinun tulee ostaa.

5. Waltti-mobiilipalvelun tulisi pystyä kertomaan käyttäjälle, jos jokin vuoro perutaan. Nyt tietoa on vain Kajaaninjoukkoliikenne.fi -sivulla. Ei käyttäjän voi olettaa vierailevan siellä jokaista matkaa varten.

6. Kokeiluvuorot. Joukkoliikenteen suunnittelua tehdään toimistopöydän äärestä. Ehdotan, että vuosibudjetissa olisi pieni erä rahaa, jolla kokeiltaisiin tietyillä alueilla ja aikoina bussivuoroja. Kokeilu voisi kestää esimerkiksi kuukauden ja siitä tiedotettaisiin kaupungin sivuilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa sopimustiedotusvälineissä. Se olisi keino kehittää liikennettä jatkuvasti ja se antaisi tietoa siitä, minkälaisille vuoroille olisi tarvetta. Esim. ilta-aikojen vuorot saattaisivat olla kysyttyjä, jos sellaisia tarjottaisiin, tai vaikkapa lauantaisin ajettavat vuorot. Myös reitit voisivat olla erilaisia ja pidempiä, kuten rengasmatkoja." 

Joukkoliikenneinsinööri Tiina Rusanen:

Kajaanin kaupunki on tieliikennelaissa määritelty joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen, joka vastaa alueensa sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä. Kainuun muiden kuntien joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Kajaanin kaupunki vastaa katuverkolla olevista joukkoliikenteen pysäkeistä ja vastuu maanteiden osalta on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksella.

Kajaanin kaupunki otti syksyllä 2022 käyttöön reaaliaikainformaation, joka löytyy opas.waltti.fi reittioppaasta. Bussien liikennöintiä voi seurata reaaliaikaisesti reittioppaassa. Reaaliaikainen seuranta perustuu GPS-paikannukseen, jonka avulla bussin todellinen saapumisaika pysäkille voidaan laskea minuutin tarkkuudella. Matkustajille pystytään tarjoamaan ajantasaista tietoa bussien sijainnista ja saapumisesta omalle pysäkille.

  1. ja 2. Kajaanin kaupunki vastaa katuverkolla olevista joukkoliikenteen pysäkeistä ja vastuu maanteiden osalta on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksella. Katuverkolla käytössä olevia pysäkkejä on 194. Merkkien ostamisesta ja asentamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat huomattavat (merkin hinta noin 80 €). Sähköisestä reittioppaasta pystyy selvittämään sijaintitiedoilla pysäkin nimen ja sen kautta  liikennöitävät linjat. Nimikilpien hankinnasta, asennuksesta ja ylläpidosta koituva taakka olisi suurempi kuin niistä saatava hyöty, koska digitaaliset palvelut ovat käytössä pysäkin selvittämiseen. Ely-keskuksella ei suunnitelmissa nimetä omia pysäkkejä. Kajaanissa Ely-keskuksen pysäkkejä on n. 430 kpl ja koko sen toiminta-alueella lähes 10.000.

          Kaupungilla on joukkoliikenteen nettisivuilla sähköinen vyöhykekartta GoogleMapsissa. Kartasta voi helposti hakea osoitteella pysäkkikohtaiset vyöhyketiedot.  

       4. Waltti-mobiiliin ollaan viemässä myös pysäkkikohtainen vyöhyketieto.

       5. Käyttöönotetussa reaaliaikainformaatiojärjestelmässä on mahdollisuus ilmoittaa perutuista vuoroista.

       6. Tälläinen kokeilu on nyt käynnissä Otanmäessä, jossa tiistaisin ajetaan asiointikyyti Otanmäestä Vuolijoelle.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 26.10.2021 § 234 Kajaanin joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman, jossa vahvistettiin kesällä 2022 voimaan tullut palvelutaso. Linjat 1 ja 3 ajetaan maanantaista perjantaihin sekä lauantaisin. Muilla linjoilla tarjonta painottuu koulu- ja opiskelumatkatarpeisiin; nämä vuorot tarjoavat myös asiointi- ja työmatkayhteyksiä. Linjasto-ja palvelutasosuunnitelmassa on todettu, että osalla reiteistä on pitkiä rengasosuuksia ja ne osaltaan saattavat heikentää joukkoliikenteen käyttöä pitkien matka-aikojen vuoksi. Lauantaina 28.10.2023 linjoilla 1 ja 3 tehtiin n 83 matkaa per päivä, kun taas arkisin (keskiviikko 1.11) linjalla 1 tehdään 561 matkaa per päivä eli joukkoliikenteen käyttö lauantaisin on huomattavasti vähäisempää kuin arkisin. 

Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupungin joukkoliikenne on hyvällä tasolla sekä reittien että aikataulujen osalta ja waltti.fi -palvelut kehittyvät jatkuvasti. Ottaen huomioon joukkoliikenteen käyttäjämäärät, huomattavat kustannukset ja vähentyneet valtionavustukset, ei kaupungilla ole aihetta ottaa käyttöön uusia palvelumuotoja tai laajentaa tämän hetkistä liikennöintiä. 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kuntalaisaloitteeseen esittelytekstin mukaisen lausunnon. 

Päätös

Hyväksyi.

Joukkoliikenneinsinööri Tiina Rusanen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä