Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Kaupunginvaltuuston 6.11.2023 kokouksen päätösten täytäntöönpano

KAJDno-2023-60

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Konsernihallinto saattaa kaupunginhallitukselle tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantavaksi kaupunginvaltuuston 6.11.2023 kokouksen päätökset. Pöytäkirja on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kaupunginvaltuuston 6.11.2023 kokouksen päätökset tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöönpantaviksi.

Päätös

Hyväksyi.