Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2023-7

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Konsernijaosto 27.10.2023

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 2.11.2023

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 2.11.2023

Elinkeinojaosto 8.11.2023

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 10 2023, oheisliite

Kaupunginhallituksen valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 9.11.2023, liite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.