Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Kajaanin yrityspalvelusetelin määrärahan korottaminen 2023

KAJDno-2020-1209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin yrityspalveluseteliin talousarviossa 2023 varattu määräraha 50.000 on käytetty lähes kokonaan elokuuhun mennessä, ja yritysneuvoja Seppo Räisäsen arvion mukaan setelille on selvästi tarvetta syksyn aikana. Kajaanin kehittämisrahaan on konsernihallinnon talousarviossa 2023 varattu määräraha 50.030 euroa. Siitä on myönnetty keväällä 12.000 euroa KAMK Oy:lle Routes-tapahtuman osallistumiskustannuksiin. Yrityspalvelusetelin myöntövaraa ja määrärahaa voidaan korottaa siirtämällä konsernipalvelujen talousarvion muutoksella Kajaanin kehittämisrahan varauksesta rahoitusta yrityspalvelusetelin määrärahaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus tekee konsernipalvelujen talousarvioon 2023 muutoksen, jolla korotetaan yrityspalvelusetelin määrärahaa seuraavasti:

Konsernipalvelujen talousarvio vuodelle 2023:

2911040102 Kajaanin kehittämisraha -30 000

2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -50 000

 

Konsernipalvelujen talousarvion muutos 22.8.2023 vuodelle 2023:

2911040102 Kajaanin kehittämisraha -12 000

2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -68 000

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin yrityspalveluseteliin talousarviossa 2023 varattua määrärahaa 50.000 korotettiiin kaupunginhallituksen päätöksellä 22.8.2023 siten, että  siihen siirrettiin konsernipalvelujen talousarvion muutoksella Kajaanin kehittämisrahan varauksesta  20.000 euroa, koska määräraha oli loppunut, eikä setelejä voitu myöntää. Korotettu 70.000 euron suuruinen määräraha on uudestaan loppunut. Yritysneuvoja Seppo Räisäsen arvion mukaan setelille voi olla edelleen tarvetta loppusyksyn aikana.

Omistajanvaihdospalveluun on konsernipalvelujen tämän vuoden talousarviossa 33.000 euron varaus. Sen käyttötarve on tarkentunut siten, että varaus toimii Kainuun Yrittäjien uuden omistajanvaihdospalvelun hankkeen kuntarahoituksena. Hankesuunnitelman mukaan kaupungin rahoitusosuus on tälle vuodelle 4.000 euroa ja seuraavina vuosina 14.000 euroa/vuosi. Varauksesta voidaa siirtää rahoitusta yrityspalvelusetelin määrärahaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus tekee konsernipalvelujen talousarvioon 2023 muutoksen, jolla korotetaan yrityspalvelusetelin määrärahaa seuraavasti:

Konsernipalvelujen talousarvio vuodelle 2023:

2911040114  Omistajanvaihdospalvelu -33 000

2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -70 000 (edellisen korotuksen jälkeen)

 

Konsernipalvelujen talousarvion muutos 14.11.2023 vuodelle 2023:

2911040114  Omistajanvaihdospalvelu -13 000

2911040103 Kajaanin yrityspalveluseteli -90 000

Päätös

Hyväksyi.