Kaupunginhallitus, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Kajaanin joukkoliikenteen lippujen hinnat 1.1.2024 alkaen

KAJDno-2023-1248

Valmistelija

  • Tiina Rusanen, Joukkoliikenneinsinööri, tiina.rusanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin joukkoliikenne kilpailutettiin vuoden 2021 lopussa ja uudet sopimukset astuivat voimaan kesällä 2022. Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset nousivat merkittävästi aiemmasta sopimuksesta ja myös nykyiseen sopimukseen tulleiden indeksikorotusten vuoksi. Joukkoliikenteen liikennöintisopimuksiin tuli 1.6.2023 alkaen sopimuksen mukainen 8,295 % indeksikorotus. Kajaanin joukkoliikenteen lippujen asiakashinnat ovat pysyneet samalla tasolla vuodesta 2019, vaikka liikennöintikustannukset ovat kasvaneet tänä aikana 23 %. Nykyinen joukkoliikenteen palvelutaso on vahvistettu kaupunginhallituksen päätöksellä 26.10.2021 § 234. Palvelutasosuunnitelmassa on vahvistettu hankittavan liikenteen laajuus. 

​​Kajaanissa joukkoliikenne järjestetään bruttomallilla eli joukkoliikenteestä saadut lipputulot jäävät kaupungille. Joukkoliikenteen kulujen kattamisen kannalta tärkeänä osana ovat matkustajamäärät ja kertyneet lipputulot. Valtio tukee joukkoliikenteen järjestämistä, mutta joukkoliikenteen valtionavustus on pienentynyt viime vuosien aikana. Nykyisin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän avustuksen suuruus on vuosittain 320 000 €.

Joukkoliikenteen asiakashintoihin esitetään 8 % korotuksia, jolla katetaan nousseita joukkoliikenteen järjestämiskustannuksia. Lippujen hintojen korotukset koskevat kaikkia lipputuotteita ja vyöhykkeitä. 8 % hinnan korotus lisää joukkoliikenteen tuloja vuositasolla n. 34 400 €.

​​​​​Petteri Orpon hallitusohjelmassa on esitetty joukkoliikenteen arvonlisäverotuksen nostoa 10 prosentista 14 prosenttiin vuonna 2024. Tutkimusten mukaan 8 % hinnan korotus vähentää 2,4 % matkustusta. Harvemman vuorovälin yhteysvälillä hinnankorotusten vaikutus on vieläkin suurempi. Lipunhintojen korotus tulee vaikuttamaan jonkin suuruisesti joukkoliikenteen käyttäjämääriin ja on pois viisaanliikkumisen vaihtoehdoista. 

Korotuksen jälkeen lippujen hinnat  ovat : aikuisen 30 päivän kausilipun hinta A-C vyöhykkeelle 50 €, aikuisen kertalipun hinta 3,60 €, lasten 30 päivän kausilipun hinta A-C vyöhykkeelle 40 €, lasten kertalipun hinta 2,00 €, eläkeläisen arvolipun hinta 2,00 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat joukkoliikenteen lippujen hinnat 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyi.

Joukkoliikenneinsinööri Tiina Rusanen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.