Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Vuolijoen aluelautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-430

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunnan jäsen, Vuolijoen kylän edustaja Anna Korhonen on pyytänyt eroa aluelautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Vuolijoki ehdottaa tämän hetkistä varajäsentä Juhani Soinia varsinaiseksi jäseneksi; varajäsentä ei ehdoteta.

Vuolijoen aluelautakunnan varajäsen, Käkilahden edustaja Sari Ahlström on pyytänyt eroa aluelautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Käkilahden alueella ei ole esittää ketään uudeksi varaedustajaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 

- valtuusto myöntää eron Vuolijoen edustajalle jäsen Anna Korhoselle ja Käkilahden edustajalle varajäsen Sari Ahlströmille

- nimeää aluelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Vuolijoen kylän edustajaksi Juhani Soinin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §