Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 17 Koulutusapurahahakemus_lastenhoitaja, 29.08.2022
§ 18 koulutusapurahahakemus_vakaerityisopettaja, 02.09.2022
§ 19 Koulutusapurahahakemus_palvelupäällikkö, 02.09.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_erityisavustaja, 29.08.2022
§ 17 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_lastenhoitaja, 29.08.2022
§ 18 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_palvelupäällikkö, 02.09.2022
§ 19 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_erityisluokanopettaja, 02.09.2022

Hyvinvointikoordinaattori
Avustuspäätös:
§ 9 Tapahtuma-avustus Liiku Kajaanissa -harrastemessut / Kainuun Liikunta ry, 06.09.2022

Johtaja, kansainväliset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Terveydenhoitaja KV-palveluihin / VOK, 26.08.2022

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 24 Yrityspalveluseteli Pro Armik Oy, 07.09.2022
Hankintapäätös:
§ 20 Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden uudistusprojekti: Sähköinen arkistointi, 07.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei siirrä päätöksiä otto-oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §