Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Ostolaskuprosessi, sisäisen tarkastuksen raportti

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24