Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Anne Kemppainen, Eila Aavakare, Silja Keränen,  Marjo Kangasharju ja Rea Stricker osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

- klo 14.05 - 14.45   KOY Kajaanin Pietarin ajankohtaiset asiat, toimitusjohtaja Ismo Kukkonen

- klo 14.45 - 16.25   Toisen asteen koulutusselvitys


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §